93 889 07 02 · Fax 93 889 06 88 aigua@perfobombes.com

CAPTACIONS GEOTÈRMIQUES

Captació calorífica del subsòl ja que sempre manté la mateixa temperaturatant a l’estiu com a l’hivern i és una font d’energia renovable

Si la superfície en horitzontal disponible no és suficient o el que és el mateixsi la demanda energètica és major de laque pot proporcionar la captació geotèrmica horitzontalespot emprar la captació geotèrmica vertical.

La Captació Geotèrmica Vertical consisteix en l’execució d’una o diverses perforacions que van des dels 50 fins als150 metresamb diàmetres de 1317cm aproxLa captaciód’energia es realitza a través de sondes de 32 a 40 mm de diàmetrela majoria de vegades de polietilè d’alta densitatperò podent-se emprar sondes de coure o acer inoxidableUn cop s’introdueix la sonda, s’omple la espaientre aquesta i el terreny amb material termoconductiuque pot ser elmateixd itritus del terrenycimentbentonita, sorra silícia ograva silíciatot depèn de les característiques del terrenysempre és millor emprar el ditritus del terreny però ensempresa es pot realitzar el farciment amb aquestdonadala dificultat d’injeccióEntre perforacions ha d’haver unadistància mínima de 6 mts .

PERFOBOMBES VIC S.L.
Sot dels Pradals, 28 Poligon Industrial Sot del Pradals
08500 - Vic (Barcelona)
Tel: 93 889 07 02
Fax: 93 889 06 88
Email: aigua@perfobombes.com